Discover real life!

Wie is er nu niet naar op zoek om het beste uit zijn leven te halen?

Best Life is een nieuw initiatief! Speciaal voor jou! newline Best Life is een uur intensief nadenken over jouw leven. Ontdek wie je bent, waarom je dingen doet. Wat is de zin van het leven en hoe zit het leven in elkaar? Zonder jou de wet voor te schrijven...

Lees meer...

Best Life wil haar boodschap op een herkenbare en pure manier communiceren. We gebruiken hierbij (beeld)materiaal uit de jongerencultuur. In een compact programma van een uur zet een spreker je aan het denken over actuele thema's zoals relaties en identiteit.

Waarom?

Best Life wil een platform bieden waar jongeren op een integere en eerlijke manier aan het denken worden gezet over allerlei belangrijke onderwerpen zoals relaties, identiteit en seksualiteit. Best Life wil op ontspannen en sfeervolle wijze contactmomenten realiseren waarbij aan jongeren een handreiking gegeven wordt om een antwoord te krijgen op levensvragen die hen bezig houden. Best Life wil een informatieplatform zijn voor jongeren vanaf 16 jaar.

Steun ons!

Het werk van Best Life gebeurt door vrijwilligers. Maar een gastvrij en aansprekend evenement organiseren kost geld. Aan het einde van ieder evenement is er een vrijblijvende deurcollecte. Wil jij het werk van Best Life ondersteunen? Bijvoorbeeld met een gift? Graag! Je bijdrage kun je overmaken naar bankrekening NL38 RBRB 0930 0741 49 t.n.v. Stichting Best Life te Best.

Evenementen en beeldmateriaal

Klik op een avond om de opname of gebruikt beeldmateriaal te bekijken.

Je bent welkom vanaf 19.00 uur! Het programma start om 19.30 uur en duurt een uur.
Blijf je nog gezellig napraten?

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

pause formatting

Locatie

De evenementen vinden plaats in de Lidwinakerk in Best.
Grotere kaart weergeven

ANBI-status

De naam van de Stichting is Best Life. Gevestigd te Best, Pinkvelden 10 5685 HJ. KvK-nummer 65206991 RSIN 856020400

Best Life is een initiatief bedoeld voor jongeren en jong volwassenen. Om hen te leren ontdekken wie ze zijn, waarom ze dingen doen. Wat is de zin van het leven en hoe zit het leven in elkaar. Best Life wil haar boodschap op een herkenbare en pure manier communiceren. We gebruiken hierbij (beeld)materiaal uit de jongerencultuur. Tijdens de door Best Life georganiseerde events zet een spreker de jongeren aan het denken over actuele thema's zoals relaties en identiteit. Dit alles vanuit de christelijke (levens)visie dat Jezus Christus als zoon van God het beste met alle mensen voorheeft vanuit zijn liefde voor ons, zijn schepselen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
VoorzitterAnne Schipper
SecretarisConny Bareman
PenningmeesterArjan Borst
LedenIwan Kramer
Henk Pielman

Het bestuur komt minstens eenmaal per kwartaal bijeen om events te organiseren en de algemene gang van zaken te bespreken. Van deze besprekingen worden schriftelijke verslagen gemaakt en gearchiveerd. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

De benodigde gelden worden verkregen uit giften van particulieren en bedrijven die de stichting een warm hart toedragen. Daarnaast wordt na de events de bezoekers de gelegenheid gegeven een vrijwillige bijdrage te geven in de vorm van een donatie in de collectebus bij de uitgang. Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester.

Eenmaal per jaar wordt de staat van baten en lasten gecontroleerd door een van de bestuursleden en gepubliceerd op de site van Best Life. Het vermogen wordt besteed aan voornamelijk het inhuren van goede, voor jongeren aansprekende sprekers. Daarnaast wordt een deel van het vermogen besteed aan diverse aanschaffingen zoals promotiemateriaal, advertenties, e.d.

Vrienden van Best Life

De vrienden van Best Life zijn ondernemers uit heel verschillende branches. Hoe divers hun werkzaamheden ook zijn, ze hebben één ding gemeen: allemaal dragen ze Best Life en haar missie een warm hart toe! Mede dankzij de steun van deze vrienden kan Best Life haar werkzaamheden uitvoeren en zich richten op de kern. Onze vrienden willen wij daarom graag in het zonnetje zetten:

Meld je bij de organisatie wanneer je ook vriend van Best Life wilt worden.